שיטות תשלום מקוונות

בס"ד

אבטחת מידע

MENZZO נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שלה בכלל ושל לקוחותיה בפרט. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית.

SSL:

  • כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  • החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, למעט מקרים בהם העסק התנהל באופן רשלני.

שימו לב סליקת האשראי מבוצעת על ידי מערכת tranzila במערכת זו לא נשמרים פרטי האשראי של הלקוח לאחר ביצוע העסקה וזאת מטעמי ביטחון והגנת הלקוח (כך לא ניתן לבצע חיוב חוזר ללא אישור(

הגנת פרטיות-

מנזו מתחייבת שלא לפגוע בפרטיות לקוחותינו ואינה מעבירה פרטי לקוחותיה לגורם שלישי

אתר זה עומד בתקן אבטחה

PCI-DSS-LEVEL 1 בפרוטוקול SSL

של תקשורת מאובטחת ומוצפנת